ИНСТИТУТ ЗА НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ предлага:

- консултантски и проектантски услуги в областта на енергийната ефективност на сградите. 

- изследователска и развойна дейност на специфични елементи или системи, свързани с енергийната ефективност на сградите

- изпълнения на специфични елементи и системи, свързани с енергийната ефективност на сградите, с повишена сложност и иновационно съдържание.

КОНСУЛТАНТСКИ услуги:

ЕНЕРГИЙНИ СИМУЛАЦИИ и ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

- ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАНИЕ за постигане на ниско енергийно потребление на сградата. Заданието ще послужи на проектантите и инвеститора в изготвянето на ИДЕЕН ПРОЕКТ.

- ЕНЕРГИЙНА СИМУЛАЦИЯ на сградата според идейния проект при гарантиране на висок клас комфорт: вътрешни товари, външни товари, качества на сградната опаковка и др. Симулацията ще бъде в целодневен и годишен план.

- ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ на мерките за постигане на ниско енергийно потребление на сградата. Оптимизации и варианти. Оскъпяване и връщане на инвестициите.

- РАБОТНО ЗАДАНИЕ към фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ и части: Архитектура, ОВК, ВЕИ, ЕЛ, КИПиА. Заданието ще включва и качества на специфичните системи, които да се заложат в количествените сметки и да се изискват по време на търговете.

- ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на предадения от проектантите проект и работното задание.

 За симулиране на енергийното потребление ние използваме лицензирани софтуери на DESIGN BUILDER, RELUX, HAP, както и собствени изчислителни методи.

Икономическите обосновки разработваме въз основа на текущите пазарни условия.

ПРОЕКТАНТСКИ услуги:

АРХИТЕКТУРЕН ДИЗАЙН, ФАСАДЕН И ЕНЕРГИЕН ИНЖЕНЕРИНГ

- Архитектурен дизайн на сградите, тясно свързан с концепцията за енергийна ефективност

- Фасаден инженеринг: инженерно обезпечаване на енергийната и архитектурна концепция до работни чертежи и спецификации за изпълнение

- Енергиен инженеринг: ОВК, ЕЕ, ВЕИ, ЕЛ, БМС и др. Енергийният инженеринг е неразделна част от общата концепция. Предлагаме специфични решения според вида на сградата и икономическата рентабилност.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ:

- Проучване ниво на техниката
- Патентна дейност
- Проектиране на прототипи
- Енергийни, флуидни и други симулации
- Изпълнения на прототипи
- Тестове
- Технология за производство

 ИЗПЪЛНЕНИЯ:

ФАСАДИ И СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

Членове на ИНЕС са водещи експерти от изпълнителни фирми, които имат капацитет и потенциал да осъществяват специфични задачи, свързани с енергийната ефективност на сградите: фасадни остъкления и слънцезащити, ВЕИ инсталации, поръчкови вентилационни устройства, сградна автоматика и и др.

 

За всякакви въпроси, свързани с предлаганите от нас услуги можете да ни потърсите на имейл info@izeb.eu